Thomas Pierre Jean

TO JOHNNY RIO

COTTON, WHITEWORK EMBROIDERY

250 CM x 200 CM / 98.4 x 78.7 INCHES

2022

BACK TO ARTWORK

Gallery image Gallery image
Thomas Pierre Jean
Gallery image Gallery image